*
*
*
CAPTCHA

MM 55 (0.75 \1.0 .., 5.2 ) 4601-011-5400

-:
23 990 .
1
*
*
Email*
*
CAPTCHA

*
*
Email*
*
CAPTCHA

!

- . .

(1)
  MM 55  (0.75 \1.0 .., 5.2 )  4601-011-5400
+ - STIHL , , . - STIHL - , , ..
.
.
.

/? 1)    5,5
/? 1)    7
?    27,2
(A) 2)    92
(A) 2)    102
1) K- RL 2006/42/EG = 2 /?
2) K- RL 2006/42/EG = 2,5 (A)
29.10.2015 12:40:57
*
*
*
CAPTCHA
., ., 247 ( 1 20 ), , .

- , . , .