*
*
*
CAPTCHA

:
.
2
12 48
  PH1, 2, 3  25   (3 .)  
(0)
-:
14 .
  PH1, 2, 3  50   (3 .)  
(0)
-:
22 .