*
*
*
CAPTCHA

BGE 71 4811-011-1526

-:
6 490 .

*
*
Email*
*
CAPTCHA

!

STIHL VIKING -, .. STIHL : STIHL VIKING, - . .. STIHL VIKING, . STIHL VIKING , . .

(0)
  BGE 71  4811-011-1526
, . . , . . .

/? 1)  1  
  1,1  
(A) 2)  100  
/ 3)  148  
4)  3  
./ 3)  300  
. ./ 5)  394  
  45  
?/ 3)  510  
4)  6,6  
/ 3)  66  
. ?/ 5)  670  
(A) 2)  85  
  230-240  

1)
2)
3) K- RL 2006/42/EG = 2 /?
4) K- RL 2006/42/EG = 2,5 (A)
5) /
*
*
*
CAPTCHA
., ., 247

- , . , .